504 747 247 Kinga Klonowska     

Ceny

Jednym z naszych założeń jest dostosowanie się do potrzeb klienta. W związku z powyższym cennik jest dostosowywany do każdej z usług.

Proponowane formy wynagradzania to:

  • wygrodzenie ryczałtowe – stałe za uzgodnioną ilość godzin do wykorzystania w ustalonych okresach,
  • wynagrodzenie godzinowe – iloczyn ustalonej stawki i czasu pracy,
  • wynagrodzenie za czynność lub sprawę – w z góry ustalonej wysokości
  • system mieszany.

Honorarium jest całkowicie jawne dla klienta.