504 747 247 Kinga Klonowska     

Zastrzeżenia prawne

Definicja

Kancelaria– Kinga Klonowska prowadząca działalność gospodarczą, pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Kinga Klonowska, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer NIP: 929 163 09 56, numer REGON: 300929695, adres siedziby Kancelarii to: ul. Złotowska 51/2, 60-189 Poznań, województwo wielkopolskie, Polska.

Zastrzeżenia

Informujemy i zastrzegamy:

  1. iż wszelkie dane i informacje zawarte na stronie http://kancelariaradcowska.eu, w szczególności informacje dotyczące stawki wynagrodzenia za świadczone przez Kancelarię usługi jak i zakresu usług świadczonych przez Kancelarię, zostały podane jedynie w celach informacyjnych oraz reklamowych i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017 r., poz. 459 – j.t. z późn. zm.)
  2. Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy, omyłki, braki lub pominięcia w zawartości strony http://kancelariaradcowska.eu.
  3. Kancelaria informuje i zastrzega, iż zawartość strony http://kancelariaradcowska.eu może podlegać zmianie lub aktualizacji w każdym czasie bez konieczności informowania o zamiarze dokonania zmian lub o dokonaniu zmian w jej treści.
  4. Choć materiały udostępnione na stronie http://kancelariaradcowska.eu zostały przygotowane przy dołożeniu wszelkiej wymaganej staranności, jednak mają one wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady ani opinii prawnej i nie mogą być użyte dla ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie. Zawartość strony http://kancelariaradcowska.eu nie może być w żadnym razie traktowana, jako stanowiąca źródło wiążącej wiedzy o obowiązujących przepisach prawa lub zasadach wykładni prawa. Kancelaria nie odpowiada za jakiekolwiek błędy, braki czy niezupełność informacji umieszczonych na stronie.

W szczególności:

  1. Zacytowane przepisy prawne mogą nie odpowiadać oficjalnie przyjętym tekstom, a za autentyczne uznawane są jedynie teksty opublikowane we właściwych dziennikach urzędowych.
  2. Poglądy, komentarze oraz opinie umieszczone na stronie internetowej http://kancelariaradcowska.eu mają jedynie charakter opiniodawczy, stanowiący wyraz wiedzy i subiektywnych odczuć ich autorów i jedynie w taki sposób winny być interpretowane. Jakakolwiek ocena prawna tu zaprezentowana ma charakter poglądu, jednak nie może być uznawana, jako źródło interpretacji obowiązujące (wiążące) organy.
  3. Ponadto w związku z faktem, że w polskim systemie prawa sądy nie mają roli prawotwórczej, przedstawione na stronie http://kancelariaradcowska.eu orzecznictwo ma charakter jedynie interpretacyjny.
  4. Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za zastosowanie się do informacji zawartych na stronie http://kancelariaradcowska.eu, w tym w szczególności za efekty działań podjętych w oparciu o te informacje.
  5. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści z zewnętrznych serwisów internetowych, które zawierają odesłane do strony http://kancelariaradcowska.eu.
  6. Korzystanie ze informacji zawartych na stronie http://kancelariaradcowska.eu jest bezpłatne, co nie umniejsza prawa Kancelarii do wynagrodzenia w przypadku świadczenia odpłatnych usług prawnych na wyraźne zlecenie.