504 747 247 Kinga Klonowska     

Odszkodowanie za zrujnowane wakacje

Przypominamy odcinek programu Masz Prawo.

odszkodowanie_za_zrujnowane_wakacjeZwrócił się do nas Pan Marek, bardzo rozczarowany wakacjami. Po przybyciu do Egiptu wraz z całą rodziną został mu przydzielony inny hotel niż oferowało biuro, zdecydowanie gorszej jakości. Głównym zarzutem Pana Marka jest to, że plaża hotelowa oddalona była od ich pokoju. Biorąc pod uwagę to, że Pan Marek jest ojcem czteroletnich bliźniąt konieczność pokonywania odległości kilka razy dziennie, była wyjątkowo uciążliwa. W związku z faktem, że organizator wycieczki nie dotrzymał warunków umowy, a Pan Marek zgłosił reklamację, biuro podróży uiścić na jego rzecz stosowne odszkodowanie. Przepisy nie przewidują jednoznacznego taryfikatora wysokości odszkodowania, o które mogą ubiegać się niezadowoleni klienci. W ostatnich czasach coraz częściej stosuje się jednak tzw. tabelę frankfurcką. Jest to nieformalny dokument, który zawiera katalog nieprawidłowości wraz z propozycją procentowego obniżenia ceny wyjazdu lub poszczególnej usługi w razie, gdy biuro nie dotrzymuje swoich zobowiązań. Tabela ta na przykład określa, ze w przypadku innej odległości od plaży, odszkodowanie może winno oscylować w granicach 5 – 15% w stosunku do ceny imprezy. W przypadku jeśli biuro podróży odmówi wypłaty lub jej wysokość będzie niezadowalająca, możliwe jest wszczęcie postępowania sądowego, jednak w takich przypadkach warto najpierw zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, który może wystąpić do biura podróży w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Rzecznicy nie mają prawa rozsądzania sporów, jednak m.in. zapewniają bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacje prawną, a także mają prawo żądać wyjaśnień od przedsiębiorców. Z naszych doświadczeń wynika, że często podjęta interwencja przez rzecznika bywa skuteczna.
Pozostałe odcinki naszego programu można obejrzeć na stronie internetowej telewizji WTK – w zakładce Wtk Player