504 747 247 Kinga Klonowska     

Zakres usług

Głównym przedmiotem naszej działalności jest doradztwo prawne. Świadczymy usługi m.in. z zakresu prawa cywilnego, handlowego a także prawa pracy. Oferujemy:

  • Sporządzanie analiz, ekspertyz oraz opinii prawnych.
  • Analizę roszczeń oraz przygotowanie dokumentacji procesowej
  • Reprezentowanie w postępowaniu, zarówno sądowym, egzekucyjnym jak i arbitrażowym, a także w trakcie mediacji jak i postępowaniu polubownych, także przesądowym
  • Reprezentowanie przed organami
  • reprezentacja przed Sądami i organami powołanymi do wydawania decyzji
  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach biznesowych
  • Opracowywanie wszelkiego rodzaju pism

Organizujemy także szkolenia oraz warsztaty.

Współpracujemy zarówno na podstawie umów o stałą obsługę prawną jak i doraźnych zleceń.

Proponujemy następujące sposoby świadczenia usług:

  • bezpośrednio zarówno podczas spotkań doraźnych w siedzibie kancelarii lub spotkań u klienta, jak również w trakcie dyżurów cyklicznych,
  • konsultacje telefoniczne,
  • konsultacje za pomocą innych środków korespondencji (poczta, fax, email).

Zapraszamy do kontaktu, chętnie przedstawimy szczegółową ofertę, a także referencje.